Cała prawda o Polakach za granicą. Kto i dlaczego wyjeżdża?

Czy wiesz ilu Polaków wyjeżdżających za granicę łączy pracę w kraju z pracą na wyjeździe? Kto chętniej wyjeżdża – kobiety czy mężczyźni? Przeczytaj!

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 25 lat, mimo to, co czwarty Polak obawia się utraty pracy, a ponad połowa nie widzi poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia. Wśród osób pracujących w Polsce, aż 12% chce pracować za granicą. Ogólna liczba chętnych do wyjazdu wprawdzie spadła, ale jednocześnie nastąpiła zmiana jakościowa: cały czas jest w Polsce stała grupa osób, dla których czasowe wyjazdy do pracy stały się sposobem na życie.

Liczba emigrantów zarobkowych będzie się utrzymywała na stałym poziomie. Zdaje się to potwierdzać struktura wiekowa tej grupy – ubyło w niej osób pomiędzy 19 a 24 rokiem życia, natomiast starsi nadal stanowią jej trzon. Warto zauważyć, że grono emigrantów ponownie zasilili ci, którzy po powrocie liczyli na zapowiadany wzrost płac i zwiększenie zatrudnienia. Na uwagę zasługuje też dość dobra sytuacja ekonomiczna zatrudnionych, którzy chcą pracować poza Polską – większość z nich zarabia w kraju ponad 3000 zł na rękę.

Dlaczego liczba wyjeżdżających do pracy raczej już nie spadnie?

Najważniejsze przyczyny to wysoki odsetek obywateli RP preferujących wyjazdy zarobkowe z powodu swojej sytuacji ekonomicznej, ale także rodzinnej (np. osiadłych za granicą krewnych, którzy są naturalnym wsparciem emigrantów), a także osobistych upodobań. Każdą decyzję o wyjeździe poprzedza coś, co umownie można określić „bilansem emigranta zarobkowego”. Motywacje osobiste właściwie nie wymagają komentarza, bo każda z nich to wypadkowa innych czynników emocjonalnych, które skłaniają ludzi do całkowitej odmiany swojego życia. Każda decyzja o wyjeździe zarobkowym za granicę to efekt takich „osobistych bilansów”. Po jednej stronie są koszty przeliczalne na złotówki, związane z dojazdami i utrzymaniem się w kraju emigracji, w którym zwykle wszystko jest droższe niż u nas. To także długotrwała rozłąka z bliskimi osobami i obawa o bezpieczeństwo. Ta ostatnia odczuwalnie zmniejszyła atrakcyjność Wysp Brytyjskich, Niemiec i Francji w oczach wielu chętnych do wyjazdu. Deklaracje emigracji na stałe wyglądają w tym kontekście na mniej wiarygodne niż w ubiegłych latach. Po drugiej stronie tego bilansu mamy spodziewane korzyści, jakimi są, oprócz lepszych zarobków, także nowe umiejętności i doświadczenie w pracy za granicą. To ostatnie w oczywisty sposób zwiększa szanse na kolejne oferty dobrze

Co druga osoba (50%) planująca emigrację chciałaby wyjechać z kraju na rok lub kilka lat, co oznacza wzrost zainteresowania tym okresem w stosunku do poprzedniej edycji badania o 29 p.p. Co piąty Polak, który chce emigrować rozważa wyjazd na pół roku. Na stałe chciałoby wyjechać niespełna 21% osób. Na długość wyjazdu wyraźnie wpływa płeć badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety chcieliby wyjechać na stałe lub kilka lat. Kobiety natomiast bardziej zainteresowane są krótką zmianą miejsca pracy i życia.