Holenderska rodzina królewska

 

Holandia to monarchia konstytucyjna. Dla jednych ustrój ten jest reliktem przeszłości a dla innych wynikiem długoletnich tradycji godnych kontynuacji. Może nie jest to najbardziej znana medialnie rodzina królewska, jednak warto zapoznać się z paroma ciekawostkami na jej temat.

Król bez korony

Ciekawostką na temat władcy Holandii jest to, że głowa państwa nigdy nie nosi korony. Inauguracja i przysięga odbywa się bez symbolicznego włożenia jej na głowę.  Przyszły król przysięga na konstytucję i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Ceremonia ta odbywa się w kościele Nieuwe Kerk w Amsterdamie, ale jest całkowicie świecka.

Zakres władzy monarchy

Holenderski władca nie pełni tylko funkcji reprezentacyjnych w kraju. Może on wywierać realny wpływ na politykę. Jego obowiązki wynikają z zapisów konstytucyjnych.  Zgodnie z nimi monarcha jest członkiem rządu, ale różni się od rady ministrów tym, że jest nietykalny i nie ponosi osobistej odpowiedzialności.  Dlatego też nie może on podejmować samodzielnych decyzji ani występować przeciwko rządowi.

Święta i uroczystości związane z rodziną królewską

Ceremonie związane z rodziną królewską są zazwyczaj hucznie obchodzone w całym kraju i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród obywateli.  Jednym z takich wydarzeń jest  Koningsdag, urodziny króla. Jest to jedyny dzień w roku, w którym mieszkańcy Holandii mogą sprzedawać wszystko, co chcą na lokalnych placach. Cały kraj tego dnia zamienia się w wielki targ.  Ubrani na pomarańczowo Holendrzy uczestniczą w radosnym karnawale i różnego rodzaju rozrywkach.

Prinsjesdag, Dzień Księcia to już bardziej uroczysta i oficjalne wydarzenie.  Podczas jego obchodów odbywa się barwny i widowiskowy orszak. Monarcha przejeżdża tam w złotej karocy, w towarzystwie najbliższej rodziny. Kareta jest eskortowana przez dygnitarzy dworskich i gwardię narodową. Tego dnia wygłaszana jest również tzw. Mowa tronowa, która odbywa się w Sali Rycerskiej w starym parlamencie w Hadze.

Co Holendrzy myślą o monarchii ?

Holendrzy są praktycznym i oszczędnym narodem, więc lubią narzekać na koszty utrzymania rodziny królewskiej. Jednocześnie  aż 75% z nich jest zadowolonych z monarchii a ponad 50%, uważa, że nie należy nic zmieniać. Tylko 11% obywateli  chciałoby przywrócenie republiki.  Warto wspomnieć o tym, że obecnie panująca królowa Beatrix jak i jej poprzedniczka dbały o dobre relacje ze społeczeństwem.  Unikając  przesadnego przepychu i wywyższania się, co jest źle widziane w Holandii.  Budowały one swoją pozycję w oparciu o osobisty autorytet, co przyniosło im popularność i szacunek.

 

Podsumowując, holenderska rodzina królewska to nie tylko wystawne stroje i międzynarodowe podróże. Działanie monarchów mają prawdziwy wpływ na funkcjonowanie państwa. Holendrzy chętnie celebrują uroczystości związane z rodziną królewską. Są one hucznie obchodzone w całym kraju. Pomimo dyskusji w opinii publicznej na temat kosztów utrzymania monarchii możemy spodziewać się, że model ten utrzyma się jeszcze przez wiele lat.