Wzrost płacy minimalnej w Holandii – co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2018 ponownie wzrosła ustawowa płaca minimalna w Holandii, która wynosi teraz dla osoby powyżej 22 lat 1594,20 euro miesięcznie. Co to oznacza?

Stawka minimalna to najniższe możliwe, na podstawie legalnej umowy o pracę, wynagrodzenie za wykonaną pracę w określonym czasie.  Oczywiście, nie można tego utożsamiać z podstawowym wynagrodzeniem – kwota ta stanowi minimum, które pracodawca musi zapłacić, co oznacza, że zarobek nie będzie mniejszy niż minimalna kwota ustanowiona przez państwo.

Władze holenderskie średnio co pół roku korygują płacę minimalną, ponieważ wpływają na to układy zawarte w ramach CAO. CAO to inaczej zbiorowe układy pracy przybierające formę dokumentów – zbioru przepisów. Pełnią niezwykle ważną rolę dla osób przyjeżdzających do Holandii w celu podjęcia tymczasowej pracy, ponieważ zawiera informacje dotyczące płacy, dni wolnych czy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że istnieje wiele wersji CAO, co oznacza, że w zależności od branży, niektóre przepisy mogą się różnić – dlatego przed wyjazdem istotne jest, aby sprawdzić, które CAO będzie obowiązywać na danym stanowisku.

Minimalne wynagrodzenie brutto w Holandii jest zależne od wieku. Biorąc pod uwagę stawkę godzinową to od 1 lipca tego roku dla osoby powyżej 22 roku życia będzie wynosić odpowiednio –10,22 euro przy 36 godzinach pracy, 9,69 euro przy 36 godzinach pracy oraz  9,20 euro przy 40 godzinach. Ustawowa płaca minimalna obejmująca miesięczny zakres czasu wynosi  1.594,20 euro, w przypadku wypłacanej tygodniówki 367,90 euro oraz dniówki 73,58 euro. Dla osób poniżej 22 życia obowiązują inne stawki w zależności od wieku.

Rozporządzenia dotyczące płacy w Holandii są często aktualizowane i na dodatek w znacznej mierze na korzyść pracownika, dlatego staje się to jednym z czynników decydujących o podjęciu pracy za granicą.